SENSE LES PERSONES, L'ÉXIT NO SERIA POSSIBLE

Segons el ritme empresarial actual pot semblar que algunes empreses es deshumanitzen conforme creixen econòmicament i donen valor a un nombre determinat de resultats, però des de Moventia, grup d'empreses del que forma part Auser, som conscients que aquests resultats no són assolibles sense un bon equip de professionals. Per aquest motiu, des del departament de Recursos Humans, que dóna suport a totes les empreses del grup, es treballa per potenciar el talent resident en la nostra organització i atreure aquell que encara no forma part. A més, estem convençuts que les persones són l'element diferenciador de la resta de companyies pel que lluitem perquè gaudir amb el treball diari i conciliar-ho amb la vida personal siguin una realitat. En definitiva, busquem que persones amb xisp@ siguin les que mouen Moventia: proactives, amb idees, inquietes i despertes a les necessitats dels clients i de l'organització. Persones que es moguin i moguin pels seus interessos.

 

EL TALENT ÉS UN ACTIU BÀSIC DE QUALSEVOL EMPRESA

L'èxit empresarial es basa en un pilar fonamental, el talent de les persones que formen part de l'organització. Talent entès com la capacitat per exercir amb èxit una ocupació, la capacitat de resolució davant qualsevol adversitat. En definitiva, persones que marquen la diferència i executen la seva tasca amb instint de superació i victòria. 

Per aconseguir aquest preuat talent, Moventia participa en els fòrums d'ocupació d'universitats de prestigi, així com en processos formatius d'instituts que imparteixen formació professional. D'aquesta manera capta a joves talents amb la intenció que desenvolupin la seva carrera professional en la companyia. Des de Moventia es realitzen jornades docents, tant internes com a externes, perquè l'equip desenvolupi les seves habilitats i se superi dia a dia.

FORMACIÓ = DESENVOLUPAMENT

En un entorn canviant en el qual existeix una ràpida evolució a les àrees de treball és molt important realitzar una constant actualització dels coneixements. És per això que la formació i el desenvolupament professional és un dels nostres punts forts dins de la política de recursos humans. Donis de 1997 realitzem un Pla de Formació integral per a tots els nostres empleats. Durant l'últim any hem realitzat més de 25.300 h de formació de forma presencial i semi presencial. Aquesta formació consta de cursos oferts pel propi fabricant Dacia, però també han estat impartits per prestigioses escoles de negoci. Actualment els nostres col·laboradors poden accedir a cursos online des del propi portal de l'empleat, facilitant així, la formació contínua. A més, pel nostre compromís amb la societat i la formació dels joves, hem activat un Pla de Formació Dual mitjançant acords amb els millors instituts i escoles de formació professional. 

Mitjançant aquests cursos volem que la plantilla pugui aprendre dia després de dies i així poder desenvolupar les seves habilitats i adquirir noves competències que facilitaran el seu creixement personal i professional.

 

QUAN LA META ÉS IMPORTANT, ELS OBSTACLES ES TORNEN PETITS

Treballar durant un llarg període de temps en una empresa no ha de significar estancament sinó evolució. És per això que recolzem el creixement personal i professional dels nostres empleats facilitant l'aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats professionals. Potenciem el treball en equip per a l'aprofitament integral de les capacitats i sinergies de Moventia. D'aquesta manera, aconseguim que el personal no quedi estancat i avanci dia a dia aconseguint noves fites

Des de Moventia tenim l'objectiu que el nostre personal, tots ells persones amb xisp@, tinguin la suficient inquietud i proactivitat com per estar sempre en moviment buscant la consecució de noves metes professionals segons els principis d'igualtat, mèrit, i capacitat individual i en equip.

Som experts en automoció
Sol·licita cita prèvia